Obchodní podmínky

podnikatele: Tomáš Duben

sídlem (adresa provozovny): Jasenná 31, 552 22 Jasenná

IČ: 44500963

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi námi, coby prodávajícím, a vámi, coby kupujícími, při prodeji zboží prostřednictvím e-shopu na internetové adrese https://shop.duben-kaktus.cz/.

 

1.2 Předmětem kupní smlouvy je dodávka zboží z našeho sortimentu na základě Vaší závazné objednávky a úhrada kupní ceny.

 

1.3 Předmětem nabízeného zboží jsou rostliny – kaktusy a sukulenty uvedené v e-shopu https://shop.duben-kaktus.cz/.

 

1.4 Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém nebo anglickém jazyce.

 

1.5 Znění obchodních podmínek jsme oprávněni měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude vždy zveřejněno na našich webových stránkách. Smlouvy uzavřené za účinnosti dřívější verze obchodních podmínek se i nadále řídí touto původní verzí obchodních podmínek.


2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Rostliny prezentované v našem e-shopu jsou dvojího druhu:

 1. Výběrová kategorie:

 • Astrophytum A1

 • Tephrocactus A1

 • Výběrové rostliny

 • Další rostliny, u kterých je na webu výslovně uvedeno, že jsou foceny a prodávány individuálně.

 

Rostliny nabízené ve výběrové kategorii fotografujeme a prodáváme individuálně – tzn., že od nás obdržíte rostlinu, která je vyobrazena na fotografii u zboží, které jste si objednali. Pokud by nedopatřením došlo k záměně, máte právo u nás zboží reklamovat (viz níže čl. 6 obchodních podmínek).

 

 1. Kategorie standardní:

 • Kaktusy standard

 • Ostatní sukulenty

 • Mrazuvzdorné

 • Semena

 • Další, výše neuvedené rostliny, u kterých není na webu výslovně uvedeno, že jsou foceny a prodávány individuálně.

 

Pro rostliny v kategorii ostatní jsou použity pouze ilustrativní obrázky – tzn., že od nás neobdržíte totožnou rostlinu, která je vyobrazena u zakoupeného zboží. Pro tuto kategorii platí, že veškerá prezentace takového zboží je pouze informativního charakteru, nicméně jsme schopni zajistit, že dodané zboží bude v minimálně stejné kvalitě jako zobrazené.

           c. Kategorie Semena

U kategorie Semena je fotografie pouze ilustrativní, představuje jednu z matečních rostlin. Pokud vytvoříte objednávku, obdržíte deklarovaný počet semen od této položky.

2.2 Pro objednání zboží vyplňte objednávkový formulář v e-shopu. Před odesláním objednávky můžete zkontrolovat a měnit údaje, které jste do objednávky vložili.

 

2.3 Po odeslání objednávky vám zašleme na uvedenou e-mailovou adresu potvrzení o obdržení objednávky. Doručením tohoto potvrzení na vaši e-mailovou adresu je kupní smlouva uzavřena.

 

2.4 Jsme vždy oprávněni v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat vás o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

2.5 Objednáním zboží souhlasíte s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady, které vám vzniknou při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), si hradíte sami.

 

 

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cenu zboží uvádíme v e-shopu u každého jednotlivého zboží včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou v e-shopu zobrazovány. Tímto ustanovením neomezujeme možnost uzavřít kupní smlouvu s kupujícím za individuálně sjednaných podmínek.

 

3.2 Společně s cenou zboží hradíte také náklady spojené s balením a dodáním zboží (viz níže čl. 4 obchodních podmínek).

 

3.3 V případě dodání v rámci ČR můžete cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží uhradit následujícími způsoby:

 1. při osobním odběru v pěstírně,

 2. na dobírku v místě určeném v objednávce – poplatek za službu dobírka činí 36 Kč, v případě nákupu zboží v hodnotě min. 3000 Kč je dobírka zdarma,

 3. bezhotovostně převodem na bankovní účet.

 

3.4 V případě dodání v rámci EU (mimo ČR) můžete cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží uhradit následujícími způsoby:

 1. bezhotovostně převodem na bankovní účet,

 2. prostřednictvím služby PayPal – v takovém případě k ceně objednávky účtujeme administrativní poplatek ve výši 5 % z ceny vámi zakoupeného zboží a nákladů spojených s balením a dodáním.

 

3.5 V případě dodání mimo EU můžete cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží uhradit následujícími způsoby:

 1. bezhotovostně převodem na bankovní účet – v takovém případě k ceně objednávky účtujeme administrativní poplatek ve výši 100 Kč,

 2. prostřednictvím služby PayPal – v takovém případě k ceně objednávky účtujeme administrativní poplatek ve výši 5 % z ceny vámi zakoupeného zboží a nákladů spojených s balením a dodáním.

 

3.6 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná před odesláním zboží kupujícímu. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

 

3.7 Daňový doklad – fakturu vystavujeme po uhrazení ceny zboží a zašleme vám ji v elektronické podobě na uvedenou e-mailovou adresu nebo ji přiložíme v papírové podobě ke zboží.

 

3.8 Podle zákona o evidenci tržeb nejsme povinni vystavit kupujícímu účtenku.

 


4. PODMÍNKY PŘEPRAVY A DODÁNÍ ZBOŽÍ A NÁKLADY SPOJENÉ S BALENÍM A DODÁNÍM ZBOŽÍ

4.1 Zboží zasíláme prostřednictvím služeb České pošty, s.p. (dále jen „ČP“). Při změně ceníku služeb ze strany ČP si vyhrazujeme právo upravit ceny účtovaného dopravného a balného.

 

4.2 Osobní odběr zboží je možný pouze po předchozí dohodě na adrese provozovny: Jasenná 31, 552 22 Jasenná.

Při osobním odběru objednávky je možné prohlédnout si část pěstírny. Z časových a kapacitních důvodů však při osobním odběru nejsme povinni umožnit výměnu zboží objednaného prostřednictvím e-shopu či nákup dalšího zboží, které nebylo objednáno prostřednictvím e-shopu.

 

4.3 Po odeslání zásilky od nás obdržíte na uvedenou e-mailovou adresu oznámení o odeslání objednávky.

 

4.4 Objednávky vyřizujeme obvykle do 10 dnů. Pokud v tomto období od nás neobdržíte oznámení o odeslání vaší zásilky, prosím kontaktujte nás.

 

4.5 Pokud si chcete postupně objednat více rostlin a ušetřit na poštovném, upozorněte nás na to před odesláním objednávky v části objednávkového formuláře poznámka pro obchod.

 

4.6 Rostliny jsou expedovány nezasazené, prostokořenné – bez květináčů, zbavené přebytečného substrátu. Z tohoto důvodu doporučujeme vyzvednutí zásilky v co nejkratším možném termínu.

 

4.7 Pokud rostliny obdržíte v letním období, je nutné je nevystavovat přímému slunečnímu záření, zasadit je do suchého substrátu a po 10 dnech je začít zlehka zalévat. Pokud rostliny obdržíte v zimním období, je nutné zasadit je do suchého substrátu a začít je zalévat až na jaře.

 

4.8  Náklady spojené s balením a dodáním zboží po ČR:

Balík do ruky: 145 Kč*
Balík na poštu: 145 Kč*
Balíkovna: 85 Kč
Osobní odběr: ZDARMA

* Ceny platí u velikosti balíčku S, při dalších stupních velikosti M, L, XL se ceny poštovného navyšují dle platného sazebníku ČP.

Při nákupu zboží nad 3000 Kč máte dopravu zdarma.

 

4.9 Náklady spojené s balením a dodáním zboží v rámci EU:

Nabízíme uměle vypěstované rostliny kategorie CITES I a II (pozn. CITES – Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) a další uměle vypěstované nepodléhající zvláštní právní ochraně.

Vývoz a pěstování uměle vypěstované rostliny kategorie CITES I a II je v rámci EU možný bez vývozních dokladů.

Náklady spojené s balením a dodáním zboží účtujeme vždy. Základní cena dopravy je stanovena na 300 Kč při váze balíku do 0,5 kg. Pokud hmotnost balíku přesáhne 0,5 kg, bude dopravné řešeno individuálně. Níže uvedené ceny poštovného jsou tedy pouze orientační:

do 0,500 kg – 300 Kč
do 1,000 kg – 400 Kč
do 2,000 kg – 600 Kč

 

4.10 Náklady spojené s balením a dodáním zboží mimo EU:

Nabízíme uměle vypěstované rostliny kategorie CITES I a II (pozn. CITES – Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) a další uměle vypěstované nepodléhající zvláštní právní ochraně.

Pro účely vývozu rostlin kategorie CITES II musí být doložen tzv. Phytosanitary certificate, jehož vystavení je zpoplatněno částkou ve výši 750 Kč. Cenu za Phytosanitary certificate připočteme k ceně dopravného.

V případě nákupu více rostlin není počet rostlin uvedených na Phytosanitary certificate omezen, navyšuje se pouze cena dopravného.

Do výpisu rostlin uvedených v Phytosanitary certificate uvádíme pouze „Cactaceae“, což je v souladu s relevantními právními předpisy. Pokud potřebujete do Phytosanitary certificate vypsat jednotlivé rody a druhy rostlin, na požádání je to možné.

Pro účely vývozu rostlin kategorie CITES I je nutné požádat o vývozní povolení, jehož vystavení je zpoplatněno částkou ve výši 1200 Kč. Je nutné počítat s tím, že čekací doba na vystavení tohoto povolení činí v souladu s relevantními právními předpisy až 30 dnů.

Náklady spojené s balením a dodáním zboží účtujeme vždy. Základní cena dopravy je stanovena na 300 Kč při váze balíku do 0,5 kg + 750 Kč za Phytosanitary certificate/1200 Kč za vývozní povolení. Pokud hmotnost balíku přesáhne 0,5 kg, bude dopravné řešeno individuálně. Níže uvedené ceny poštovného jsou tedy pouze orientační:

do 0,500 kg – 400 Kč (+ 750 Kč za Phytosanitary certificate/1200 Kč za vývozní povolení)
do 1,000 kg – 500 Kč (+ 750 Kč za Phytosanitary certificate/1200 Kč za vývozní povolení)
do 2,000 kg – 800 Kč (+ 750 Kč za Phytosanitary certificate/1200 Kč za vývozní povolení)

 

4.11 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě Vašeho zvláštního požadavku, nesete riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

4.12 V případě, že je z důvodů na Vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, jste povinni uhradit nám náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

4.13 Při převzetí zboží od přepravce jste povinni zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky můžete převzetí zásilky od přepravce odmítnout.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1 Od kupní smlouvy máte právo odstoupit bez jakéhokoli důvodu, pokud to občanský zákoník nevylučuje (§ 1837). Odstoupení od kupní smlouvy nám musíte odeslat nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy můžete využít vzorový formulář uvedený níže v příloze těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy nám můžete zasílat na adresu provozovny nebo na e-mailovou adresu info@duben-kaktus.cz.


 

5.2 Pokud odstoupíte od kupní smlouvy podle čl. 5.1. těchto obchodních podmínek, kupní smlouva se od počátku ruší. V takovém případě nám musíte zboží vrátit do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupíte-li od kupní smlouvy, hradíte náklady spojené s navrácením zboží, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


 

5.3 Pokud odstoupíte od kupní smlouvy podle čl. 5.1. těchto obchodních podmínek, vrátíme Vám uhrazené peněžní prostředky do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým jsme je od vás obdrželi. Nejsme však povinni vracet Vám peníze dříve, než nám zboží vrátíte nebo než prokážete, že jste nám zboží odeslali.


 

5.4 Pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, máme vůči Vám nárok na náhradu škody tím vzniklé. Nárok na úhradu škody vzniklé na vráceném zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny.


 

5.5 V případech, kdy máte v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, jsme rovněž oprávněni kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby, než převezmete zboží. V takovém případě vám vrátíme uhrazené peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na vámi uvedený bankovní účet.


 

5.6 Pokud společně se zbožím od nás obdržíte dárek, je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Vy jste povinni spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.


 

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními občanského zákoníku).

 

6.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.


6.3 Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Pokud je na obalu prodávané věci uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Není-li tato doba uvedena, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Za vadu zboží se nepovažují důsledky nesprávných postupů při pěstování (např. nadměrné zalévání, spálení v důsledku nadměrného slunění, nerovnoměrný růst v důsledku nedostatečného oslunění), napadení chorobami v prostředí kupujícího či jiná poškození přičitatelná jednání kupujícího. Více informací jak se starat o kaktusy najdete na Začínáme s kaktusy.


6.4 Práva z vadného plnění uplatňujte osobně nebo písemně na adrese naší provozovny nebo prostřednictvím e-mailové adresy info@duben-kaktus.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy od vás obdržíme reklamované zboží.

 

6.5 Ustanovení uvedená v čl. 6 těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

 

 

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1 Nejsme vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

7.2 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím e-mailové adresy info@duben-kaktus.cz. Informaci o vyřízení stížnosti vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu.


7.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.


7.4 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


7.5 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

8. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Vaše osobní, které nám poskytnete nebo se kterými přijdeme do styku v souvislosti s plněním svého závazku podle kupní smlouvy (dále jen „osobní údaje“), nebudeme využívat k jiným účelům, než k jakým jste nám je poskytli nebo k jakým jsme je pro účely plnění kupní smlouvy shromáždili. Osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem plnění závazků vyplývajících z příslušné kupní smlouvy.


8.2 Zajišťujeme ochranu vašich osobních údajů, tedy zavazujeme se zejména zajistit, že nedojde k náhodnému nebo protiprávnímu přístupu k osobním údajům, k jejich zničení, ztrátě, pozměnění, neoprávněnému zpracování nebo přenosu, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, a že osobní údaje, jakmile pomine účel jejich zpracování, budou náležitě zlikvidovány.


8.3 Nestanoví-li tyto obchodní podmínky či kupní smlouva jinak, jsme povinni zachovávat mlčenlivost o Vašich osobních údajích.


8.4 Při zpracování osobních údajů dodržujeme veškeré platné a účinné právní předpisy, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


8.5 Zpracovávat vaše osobní údaje pro účely zasílání informací a obchodních sdělení můžeme pouze na základě vašeho výslovného souhlasu. Udělení tohoto souhlasu není podmínkou pro uzavření kupní smlouvy.


8.6 Uzavřením kupní smlouvy potvrzujete, že Vámi poskytnuté osobní údaje jsou správné a pravdivé a že jste je poskytli dobrovolně. Změnu ve svých osobních údajích jste povinni nám oznámit.

 

8.7 Zpracováním Vašich osobních údajů, příp. fyzické osoby reprezentující kupujícího, můžeme pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Za účelem plnění práv a povinností z kupní smlouvy jsme oprávněni předat osobní údaje, příp. fyzické osoby reprezentující kupujícího, též třetí osobě, která sama vystupuje v pozici správce osobních údajů (např. dopravce zakoupeného zboží).

 

8.8 Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

8.9 Na požádání jsme povinni předat Vám informaci o zpracování Vašich osobních údajů. V takovém případě máme právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

8.10 Na našem e-shopu jsme zveřejnili informační sdělení o zpracování osobních údajů našich zákazníků. Uzavřením kupní smlouvy potvrzujete, že Vy a případně všechny subjekty údajů vystupující na Vaší straně v souvislosti s uzavřením a plněním kupní smlouvy jste se s informačním sdělením seznámili.

 

8.11 Na našem e-shopu používáme tzv. cookies. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany našich serverů. Cookies využíváme pouze k technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

 

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


9.2 Pokud osoba, která má v úmyslu zakoupit zboží, je právnickou osobou nebo osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti, nepoužijí se na takovou koupi ustanovení čl. 5.1., 5.5., 6.3., 7.2., 7.3. a 7.4. těchto obchodních podmínek.

 

9.3 Kupujícímu může být doručováno na e-mailovou adresu, kterou poskytl ve své objednávce.

 

9.4 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

9.5 Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek archivujeme v souladu s pravidly ochrany osobních údajů v elektronické podobě a není veřejně přístupná.


9.6 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a informační sdělení o zpracování osobních údajů našich zákazníků.


9.7 Naše kontaktní údaje:

 • adresa pro doručování: Jasenná 31, 552 22 Jasenná,

 • e-mailová adresa: info@duben-kaktus.cz,

 • telefon: +420 724 908 454.

 

 

V Jasenné dne 16. 9. 2020
Tomáš Duben

 

Vzorový formulář pro odstoupení kupní smlouvy najdete zde.

 

Fytosanitární režim | ÚKZÚZ (eagri.cz)

 
 
Tento web používá technické cookies.