Fomulář - odstoupení odk kupní smlouvy

VZOROVÝ FORMULÁŘ

-

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

 

jméno, příjmení:

bydliště:

e-mailová adresa:

tel.:

 

Tomáš Duben

sídlem: Jasenná 31, 552 22 Jasenná

IČ: 44500963

 

 

DOPORUČENĚ

 

 

 

 

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy

 

Ve vašem internetovém obchodě jsem si na základě objednávky č. ……………. objednal (popis zboží a počet kusů). Zboží jsem převzal dne ………………….

 

Na základě § 1829 Občanského zákoníku odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se výše uvedeného zboží. Zakoupené zboží vracím spolu s tímto dopisem či samostatnou zásilkou na vaší adresu (vyberte jednu z možností).

 

Zaplacenou částku prosím vraťte bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od doručení odstoupení od smlouvy složenkou na moji výše uvedenou adresu / na bankovní účet číslo …………………, vedený u ……………………..

 

 

V ……………… dne ……………………….

 

 

S pozdravem

 

 

vlastnoruční podpis

(jméno, příjmení)

 
 
Tento web používá technické cookies.